Yen Sheng Centre at 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon